Reglur

Reglur

Á tjaldsvæðum okkar gilda almennar tjaldsvæðareglur sem eru eftirfarandi:

1. Tjaldsvæðið er fjölskyldutjaldsvæði og yngri en 18 ára skulu vera í fylgd með forráðamanni. Við sérstakar aðstæður geta aldurstakmörk verði hærri.

2. Gestum ber að hafa samband við tjaldvörð og greiða dvalargjöld.

3. Umferð ökutækja á tjaldsvæðinu á að vera í lágmarki og er takmörkuð við akstur inn og útaf svæðinu. Hámarkshraði er 15. km/klst.

4. Ekki má rjúfa næturkyrrð, vera með háreysti eða valda óþarfa hávaða með umferð eða öðru.

5. Virða ber næturkyrrð á milli kl 24 og 08.

6. Ölvun er bönnuð á tjaldsvæðinu.

7. Sorp skal sett í þar til gerð ílát, flokkað eftir þeim reglum sem gilda á tjaldsvæðinu.

8. Hundar mega aldrei vera einir eða lausir á tjaldsvæðinu eða valda öðrum gestum ónæði eða ótta.

9. Vinnið ekki spjöll á náttúrunni, húsnæði eða búnaði tjaldsvæðisins.

10. Brot á umgengnisreglum getur varðað brottreksti af tjaldsvæðinu.
Umferð bíla

Leyfilegt er að hafa bíla á tjaldflötum meðan pláss leyfir. Óski tjaldverðir eftir því að bílar séu fjarlægðir skulu tjaldgestir verða við því. Umferð bíla um tjaldsvæðið á alltaf að vera í lágmarki og öll umferð bíla er bönnuð frá kl. 00.00 - 08.00 og gæti aksturs-leiðum þá verið lokað. Eftir lokun umferðar verður að leggja bílum á bílastæðum og ganga að tjaldstæðum.

Bílastæði 

Vistgötur

Á svæðinu gilda reglur vistgatna sem kveða á um að hámarkshraði er 15. km á klst. Gangandi vegfarendur hafa forgang og eru ökumenn beðnir að taka tillit til þess að víða eru börn á ferðinni eða að leik. Tjaldverðir geta takmarkað umferð frekar við vissar aðstæður.


Meðferð elds

Bannað er að kveikja opinn eld á svæðinu. Farið varlega með grill og gastæki. Vinsamlega leggið ekki einnota grill beint á jörðina og fargið þeim ekki í sorpílát fyrir almennt sorp. Notið sérstakt ílát undir grillkolaösku sem er staðsett hjá flokkunarstöðinni  þegar grillkolum er fargað.


Áfengi

Ölvun á tjaldsvæðinu er bönnuð.
Rusl er ekki bara rusl: Það má endurnýta

Gestir eru beðnir að ganga vel um og nota sorpílát svæðisins og flokka sorp eftir þeim reglum sem í gildi eru á tjadsavæðinu. Látið tjaldverði vita ef misbrestur verður á losun sorpíláta.


Sorpflokkun

Við leggjum metnað okkar í að allt sorp sé flokkað til endurvinnslu eða förgunar á sem umhverfisvænastan hátt. Farið er að reglum Akureyrarbæjar og í sumum tilfellum gengið lengra en þær kveða á um. Flokkunarkerfið er enn í þróun þannig að við finnum hagkvæmustu lausnirnar.

Eftirfarandi flokkun gildir.

 • Papír og dagblöð.

 • Bylgjupappi og sléttur pappi

 • Plast. Þarf að vera hreint

 • Fernur undan mjólk og söfum. Þurfa að vera hreinar.

 • Málmar

 • Gler allt nema drykkjarflöskur.

 • Almennt sorp til urðunar

 • Kertastubbar

 • Grillkolaaska

 • Rafhlöður

 • Spilliefni

 • Spilliolíur

 • Drykkjarumbúðir, dósir og flöskurSorpílát

Við öll salernishús og víðar um svæðið eru sorpílát sem eru merkt miðað við það sem í þau má fara. Ein stór flokkunarstöð er á svæðinu þar sem hægt er að losa sig við alla flokka sorps sem til fellur. Vinsamlega virðið merkingar og setjið réttan flokk í rétt ílát.


Dósir og flöskur

Við söfnum drykkjarumbúðum með skilagjaldi undir merkjum Grænu skátanna. Söfnunar ílát eru við öll salernishús og víðar á svæðinu. Vinsamlega setjið flöskur og dósir í þessi sérmerktu söfnunarílat frekar en í sorpílátin.